ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣ?

ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ.

Η ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ. είναι μια εμπορική και παραγωγική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη, με δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα η ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ. αναπτύσσεται συνεχώς παρακολουθώντας τις εξελίξεις για να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής. Τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές έχουν γίνει μια βασική δραστηριότητα της εταιρείας αποτελώντας πλέον το 20-25% του ετήσιου κύκλου εργασιών σε μόνιμη βάση.

Οι δραστηριότητες μας

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Διαθέτουμε πολλά είδη σιδητροχιών και γερανοτροχιών καθώς και όλα τα υλικά πρόσδεσης τους.

ΟΡΥΧΕΙΑ

Κατασκευάζουμε μεταλλικά ράουλα ταινιοδρόμων και είμαστε από τους βασικούς προμηθευτές των ορυχείων της ΔΕΗ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤ.

Τα τελευταία χρόνια προσθέσαμε στις δραστηριότητες μας και την κατασκευή μεταλλικών κτηρίων για βιομηχανίες.

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ

Η κατασκευή γεφυροπλαστιγγών αποτελεί ένα νέο αντικείμενο στην προσπάθεια μας για προσαρμογή στις ανάγκες της εποχής.
0+
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ROJECT
0+
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
0+
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
0+
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Πρόσφατα Projects :

Βρείτε τα παρακάτω

Οι αξίες μας

Στην ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ. επιδιώκουμε να πετυχαίνουμε συνεχώς τους στόχους μας μέσα από πετυχημένες συνεργασίες μη παρεκλίνοντας ούτε στο ελάχιστο από το πλαίσιο αξιών που μας αντιπροσωπεύει.

Πιστοποιημένοι συνεργάτες

Η συνεχόμενη ανάπτυξη στον τομέα των εξαγωγών οδήγησε την AΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ. στην δημιουργία συνεργασιών με σημαντικές Ευρωπαϊκές εταιρείες στον κλάδο όπως είναι οι παρακάτω.