Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ. είναι μια εμπορική και παραγωγική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη, με δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα η ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ. αναπτύσσεται συνεχώς παρακολουθώντας τις εξελίξεις για να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής. Τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές έχουν γίνει μια βασική δραστηριότητα της εταιρείας αποτελώντας πλέον το 20-25% του ετήσιου κύκλου εργασιών σε μόνιμη βάση.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης σε πλατεία συνολικού εμβαδού 20.000m2 εκ των οποίων τα 1.500m2 αποτελούν κτιριακές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στις παραπάνω εγκαταστάσεις υπάρχει οργανωμένη αλυσίδα παραγωγής, με εξειδίκευση στην κατασκευή σιδηροδρομικού και ταινιοδρομικού εξοπλισμού.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι πλήρως εκσυγχρονισμένος σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, αποτελούμενος κυρίως από εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης σε όλες τις φάσεις παραγωγής. Στο παράρτημα της παρούσης παρουσίασης, υπό μορφή κάτοψης παρατίθεται το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σε μόνιμη βάση ανέρχεται στα 22 άτομα εκ των οποίων τα 18 εντάσσονται στον τομέα της παραγωγής και τα υπόλοιπα στον τομέα της διοίκησης.

Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, η εταιρεία διαθέτει πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης. Ειδικότερα η εταιρία κατέχει εν ισχύ:

 • Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015
 • Πιστοποιητικά Συγκολλητών κατά ΕΝ ISO 9606-1
 • Πιστοποιητικό Τεχνογνωσίας Συγκόλλησης Μονωτικών Αρμών

Η εταιρία στοχεύοντας στον τομέα των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, έχει κατορθώσει πλέον οι εξαγωγές να ανέρχονται στο 20-25% του ετησίου κύκλου εργασιών σε μόνιμη βάση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

 • Σιδηροτροχιές & Γερανοτροχιές
 • Υλικά Έδρασης και Πρόσδεσης Σιδηροτροχιών (Ελάσματα Έδρασης, Αμφιδέτες, Βλήτρα, Αγκύρια, Σύνδεσμοι SKL, Ελικωτά γραμμής, Αντιοδευτικά)
 • Αλλαγές Τροχιάς
 • Ολόσωμοι Τροχοί και Επίσωτρα
 • Πλακίδια Φρένων
 • Μονωτικοί Αρμοί (Μηχανικοί & Συγκολλητοί)
 • Προσκρουστήρες

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ)

 • Αντιεκρηκτικά Ράουλα (Μεταφοράς, Επιστροφής, Φόρτωσης, Εκφυγής, Αναδίπλωσης)
 • Πλαίσια (Τόξα) Αντιστήριξης Στοών ΤΗ Profile
 • Συνδέσεις ΤΗ Profile
 • Συστήματα Κύλισης Βαγονέτων Μεταφοράς Υλικού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ)

 • Ράουλα (Μεταφοράς, Επιστροφής, Φόρτωσης, Εκφυγής, Αναδίπλωσης)
 • Τύμπανα (Κίνησης, Επιστροφής, Τάνυσης, Αναδίπλωσης)
 • Φορεία Ραούλων
 • Συστήματα Προστασίας Τ/Δ
 • Συστήματα Πέδησης
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τ/Δ (Καλύμματα)
 • Αποξέστες Ιμάντα

Για την υλοποίηση των εμπορικών και των επιχειρηματικών στόχων της, έχει αναλάβει την εκπροσώπηση στην Ελληνική αγορά πολλών Ευρωπαϊκών οίκων μεταξύ των οποίων ενδεικτικά είναι η Σερβική εταιρία ΜΙΝ DIV, MING s.a, η Γερμανική GANTREX GmbH, η Ρουμανική MECANO, οι Ισπανικές ArcelorMittal και DF Rail, και άλλες πολλές εταιρίες που κατασκευάζουν εξειδικευμένα προϊόντα στον κλάδο του εξοπλισμού Σιδηροδρόμων και Ορυχείων.

 • ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
 • Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
 • Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 • ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
 • ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • J&P
 • ELDORADO GOLD

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ