ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

 

 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015